Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL). Zapisz się na newsletter by być na bieżąco z informacjami o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, a w szczególności z pkt IX tegoż Regulaminu:

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych wpisywanych do formularzy przez Kupujących. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane wpisywane w formularzu zamówienia są szyfrowane (SSL).
 2. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem za pomocą wybranego przez Kupującego Zewnętrznego Kanału Płatności albo „za pobraniem“ przez firmę kurierską.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy;
  • zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umowy.
 4. Dane osobowe Kupujących (adres e-mail) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą.
 5. Każdy ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
 6. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub niezbędnym do wykonania zamówienia (np. firma kurierska).
 7. Administrator Danych zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa (5 lat), dane o Kupującym w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

Wszystkie dane o Kupujących traktowane są jako poufne.

Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (dane dostawy) i kontakt z Tobą (telefon).

Polityka Cookies

 1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze Sklepu, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej Sklep.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Kupujących dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Sklepu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Sklepu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Sklepie, z jakiej witryny trafił do Sklepu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Produkty w Sklepie etc. Korzystamy także z Sumome do tworzenia mapy kliknięć, mapy scrollowania (pokazując do którego momentu strony przewijają odwiedzający), paneli do udostępniania w social media czy też pop-up’y i sidebarów z informacjami o zniżkach/promocjach. Korzystamy także z integracji z kanałem social media Facebook i Instagram, które pozwalają wyświetlać reklamy na tych portalach osobom, które już raz odwiedziły nasz sklep.
 3. Każda osoba przeglądająca Sklep może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że ograniczenia stosowania cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Sklepu dla Kupujących. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 03 sierpnia 2016r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.