1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym Prima Green o adresie podarujdrzewko.pl .
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 03 sierpnia 2016r.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – Prima Green Sp. z o.o. NIP: 7010584957, REGON: 364676965, KRS: 0000619882 z siedzibą przy ul. Włodarzewska 45b, 02-584 Warszawa, e-mail: info@podarujdrzewko.pl
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  1. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
 4. Kupujący – podmiot, który zawarł Umowę. Może nim być Konsument, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 6. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
 7. Sklep – podarujdrzewko.pl
 8. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie.
 9. Zewnętrzny Kanał Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. albo odpowiednio Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15 – niezależny od Sprzedającego, za pośrednictwem którego dokonywana jest zapłata. Ceny na zasadach określonych w Regulaminie i zasadach określonych na stronie internetowej Zewnętrznego Kanału Płatności: https://www.przelewy24.pl/regulamin .
 10. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).
 11. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Kupującego.
 12. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 13. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 14. newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 15. Login – adres e-mail.
 16. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 17. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu drogą mailową. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w pkt. III.2. Regulaminu), Cena, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

III. Oferowane towary

 1. W Sklepie można zakupić zestawy prezentowe. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i tworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.
 2. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:
  1. nazwa produktu;
  2. właściwości/przeznaczenie.
 3. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Kupujący posiadający Konto lub osoby zapisane na newsletter będą informowani o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen.

IV. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
  1. Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
  2. Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu na karcie zamówienia widocznej w koszyku lub w karcie produktu. Po dokonaniu zmiany będzie się ona aktualizowała automatycznie;
  3. Kupujący może wpisać na karcie zamówienia w koszyku kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem;
  4. Kupujący zatwierdzając kartę zamówienia w koszyku przechodzi do strony gdzie może się zalogować lub ręcznie wpisuje dane do wysyłki.
  5. Kupujący wybiera metodę płatności;
  6. W momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz dokonania zapłaty, Sprzedający wysyła e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru. W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
 2. Podsumowanie zamówienia wyświetla:
  1. szczegóły zamówienia (nazwa, liczba sztuk, Cena towaru);
  2. dane do wysyłki i adres dostawy;
  3. czas dostawy;
  4. wybraną metodę płatności i koszt dostawy;
  5. kwotę do zapłaty (obejmuje Cenę towaru wraz z kosztem dostawy).
 3. Kupujący może wpisać kod rabatowy w koszyku, na etapie składania zamówienia. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są polskich złotych (zł) i nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty przed wysłaniem oferty do Sprzedającego.
 2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek.
 3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się Cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się na karcie zamówienia w koszyku i jest Ceną wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego.
 4. Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:
  1. zapłata za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności;
  2. zapłata za pobraniem;
  3. przelew na konto.
 5. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 6. W przypadku wybrania opcji „za pobraniem“ kwota do zapłaty uiszczana jest przez Kupującego bezpośrednio u kuriera, który dostarcza zamówienie.
 7. Dokumentem potwierdzającym zakup towaru jest faktura elektroniczna, wysyłana na adres mailowy kupującego.

VI. Realizacja zamówień i dostawy

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności produktu. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.
 3. Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt info@podarujdrzewko.pl i w temacie prosimy podać numer zamówienia.
 4. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest informowany przez firmę kurierską o numerze listu lub paczki i przewidywanym terminie doręczenia.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 6. Towar wysyłany jest niezwłocznie w terminie widniejącym na stronie produktu. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

VII. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt. Reklamacje prosimy wysłać na adres Sprzedającego i dołączyć wraz z wadliwym produktem:
  1. numer zamówienia;
  2. opis reklamowanego produktu;
  3. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);
  4. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana / zwrot pieniędzy).
 2. Jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru kontaktując się z biurem obsługi klienta – podarujdrzewko@podarujdrzewko.pl.
 3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
 2. Od Umowy nie można odstąpić z uwagi na rodzaj rzeczy sprzedawanych w Sklepie. Są to rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane przez Sprzedającego według specyfikacji Kupującego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych wpisywanych do formularzy przez Kupujących. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane wpisywane w formularzu zamówienia są szyfrowane (SSL).
 2. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem za pomocą wybranego przez Kupującego Zewnętrznego Kanału Płatności albo „za pobraniem“ przez firmę kurierską.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy;
  2. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umowy.
 4. Dane osobowe Kupujących (adres e-mail) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą.
 5. Każdy ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
 6. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub niezbędnym do wykonania zamówienia (np. firma kurierska).
 7. Administrator Danych zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa (5 lat), dane o Kupującym w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

X. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na etapie składania zamówienia w Sklepie.
 4. Zmiany dotyczące towarów są wiążące po akceptacji regulaminu. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. Załącznik Regulaminu stanowi integralną cześć Umowy.